foto: Záchranný kruh bezpečí

Když hoří auto

30. 1. 2024

Zajímavé statistiky o dopravních nehodách a požárech aut nedávno poskytl Hasičský záchranný sboru České republiky. Vedle dopravních nehod zasahují hasiči totiž také při technických poruchách a následném vzplanutí vozidla. Požárů aut loni bylo zhruba dva tisíce. Ročně zemře v ČR v důsledku požárů dopravních prostředků více než 40 osob a až 200 dalších je při nich zraněno.  

Zpravidla jde o závady na elektroinstalaci nebo palivovém systému. Jsou však známé i případy, kdy požár vozidla způsobil nedopalek cigarety při neopatrném kouření pasažéra za jízdy.

Ať už je příčina požáru vozidla jakákoliv, v ohrožení na zdraví, popř. na životě, není pouze řidič, ale také všichni spolucestující.

Základním pravidlem každého svědka takové události by měla být jednorázová snaha oheň ve vozidle uhasit. To nemusí být vždy snadné vzhledem k faktu, že v ČR není hasicí přístroj povinnou výbavou vozu.

14-ve-velke-velikosti
foto: Záchranný kruh bezpečí

V každém případě se nedoporučuje otvírat např. motorový prostor, který je většinou ohniskem požáru s cílem maximálně zamezit přístupu kyslíku ke zdroji ohně.

Paralelně, pokud je to možné, nebo následně je potřeba co nejrychleji vyprostit všechny členy posádky do bezpečné vzdálenosti od vozu.    

Během vzplanutí vozidla se uvolňuje, stejně jako u všech požárů, velké množství tepla, oxidu uhelnatého, ale také toxických látek. Dochází i k výraznému snížení obsahu kyslíku ve vzduchu, zejména v uzavřeném prostoru.

12-ve-velke-velikosti

Postiženého uvnitř vozu tak nejvíce ohrožují horké páry a plyny jako např. oxid uhelnatý, který na dlouhou dobu blokuje transport kyslíku v jeho krvi.

Právě tyto vznikající procesy vedou nejen k popálení kůže, ale také jazyku či sliznice hrtanu a průdušnice.

Riziko zadušení navíc zvyšuje inhalace toxických látek a otok popálených horních cest dýchacích.   

„Po vyproštění, popřípadě uhašení hořícího oblečení, by u popáleniny mělo být hlavní snahou ji účinně chladit, ideálně až do příjezdu vozu Záchranné služby. Zabrání se tím dalšímu rozvíjení popáleniny.

Zajištěním životních funkcí a podáním léků k tišení bolesti vše teprve začíná. Včasný zásah je zásadní, protože zatímco povrchové popáleniny se hojí spontánně, u hlubokých popálenin je poškození kůže nevratné,“ zdůrazňuje Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018