Pexels.com: foto Gustavo Fring

Nehoda s nepojištěným autem

23. 5. 2024

Žádná nehoda na silnici s jiným vozem není příjemná, a to i když se nic závažného nestalo. Vždy to znamená nějaké řešení, zdržení a potíže. Ještě horší je to ve chvíli, kdy zjistíte, že viník nemá uzavřené povinné ručení. Přestože takových vozidel na silnicích rok od roku ubývá, stále jich policie eviduje kolem 140 tisíc. Co byste měli dělat, když se vám přesně taková patálie stane?

Přivolejte Policii ČR

Snimek-obrazovky-2024-05-22-v-14.12.06
nehoda: foto Freepik.com

V České republice je povinné ručení dané zákonem a nezbytnou součástí vlastnictví automobilu. Bez něho řidič na silnici s vozem nesmí. Pokud dojde k nehodě, i když třeba malé, je vždy lepší zavolat Policii ČR. Ne vždy je možné se s člověkem, který nedodržuje zákonnou povinnost rozumně domluvit.

Pokud škoda přesáhne sto tisíc korun, dojde k újmě na zdraví nebo poškození majetku třetí osoby, musíte volat Policii ČR vždycky.

Je důležité pořídit fotografie nepojištěného vozu, registračních značek, VIN kódu a čehokoliv, co uznáte za vhodné.  Zapište si jméno, adresu a telefonní číslo druhého řidiče. Nezapomeňte také na zodpovědné označení místa nehody výstražným trojúhelníkem a vezměte si reflexní vestu.

Škodu uplatněte u ČKP

Vyřízení pojistné události probíhá přes Garanční fond, který zřizuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Tento fond slouží k úhradě škod na zdraví i na majetku, které způsobí nepojištěná vozidla. Likvidaci škody a úhradu provede ČKP stejně, jako kdyby to udělala pojišťovna u pojištěného vozidla.

nehoda
Zdroj: zenavaute.cz

Pokud je škoda způsobena nepojištěným vozidlem, ČKP ji poškozenému hradí a bude ji vymáhat po viníkovi nehody.

Co se týká postupu řešení pojistné události, postupujte stejně, jako kdybyste řešili stejný problém s pojištěním. Na stránkách České kanceláře pojistitelů máte uvedené možnosti hlášení nových škod. Později vás budou kontaktovat o tom, jak bude probíhat další šetření a výplata škody, pokud budou všechny dokumenty v pořádku.

Materiální škody bývají vyřešeny rychle. Škody na zdraví jdou pomaleji a některé nároky až s odstupem času. Často se to týká ztížení společenského uplatnění, které pojišťovny obvykle vyhodnocují až po roce od nehody. Je to z toho důvodu, aby se vědělo vše o zdravotním stavu a důsledcích nehody.

Problém nastane ve chvíli, kdy nehodu způsobí řidič nepojištěného vozidla, ale z místa nehody ujede. Pokud nemáte místo nehody vyfotografované, aby se dal viník dohledat, ČKP uhradí jen újmu na zdraví a ne na majetku.

Řešit situaci můžete i přes svou pojišťovnu

Ne vždy se musíte obracet na ČKP. Máte také jinou možnost. Máte-li sjednané havarijní pojištění nebo pojištění nezaviněné nehody, obraťte se na svou pojišťovnu. Ta škodu zlikviduje a vyplatí vyměřené pojistné plnění.

nehoda
Zdroj: archiv webu

Tip: Pokud často cestujete, vyplatí se vám havarijní pojištění tak jako tak. Můžete si ho doladit podle svých potřeb a pojistit třeba zavazadla, přední sklo i střešní box nebo nosič jako doplňkovou výbavu spolu s dalším vybavením (například úchytky). Neposkytují ho všechny pojišťovny, proto se raději zeptejte své pojišťovny, zda-li je to možné.

Nezapomeňte mít schované veškeré potřebné doklady k boxům a uloženým věcem, případně si vše při příjezdu na místo vyfoťte. Kvalitní prodejce střešních nosičů, boxů a nosičů kol jako Sportega.cz vám pojištění doporučí a zároveň nabídne ty nejkvalitnější modely s dobrým zabezpečovacím systémem.

Co čeká osobu odpovědnou za nepojištěnou škodu

Jak již bylo řečeno, pokud viník od nehody ujede a není zjištěn, uhradí ČKP poškozenému jen újmu na zdraví. V případě těžké újmy na zdraví nebo usmrcení hradí Česká kancelář pojistitelů i věcnou škodu, jestliže byla vyšší než částka 10 000 Kč. Takový případ pak určitě řeší i policie.

Vyplacenou částku vymáhá ČKP po provozovateli vozidla. Ten má přiměřenou lhůtu proto, aby peníze zaplatil. Možností je i dohoda o splácení.

značka Nehoda: zdroj archiv

Jelikož jsou to většinou částky veliké, většina lidí si nemůže dovolit zaplatit najednou. Když nepojištěná osoba nezaplatí dluh ve stanovené lhůtě nebo se nedomluví na splátkách, dostane ČKP případ k externímu vymáhání společnostem, které se na vymáhání pohledávek specializují.

Společnost dlužníka kontaktuje a znovu běží lhůta na uhrazení částky. Když ani tehdy nedojde k zaplacení, zahájí advokát soudní řízení. Tím se částka navýší o další peníze, protože se připočítávají i náklady soudního řízení. Nakonec už následuje jen exekuce.

Za provoz silničního vozidla, které není řádné pojištěno, hrozí sankce. Správní orgán může uložit pokutu až do 50 000 Kč. Policie ČR může uložit pokutu příkazem na místě. Když zjistí, že vozidlo není pojištěné více než 30 dní, vyřadí ho správní orgán z provozu. Raději proto neriskujte zbytečné problémy a pojistěte své auto. Kvalitní pojistku najdete snadno pomocí srovnávače, jako je například povinneruceni.biz.

Co je ČKP a z jakých zdrojů čerpá?

Garanční fond slouží k úhradě takových škod, které žádná pojišťovna nemůže platit. Nejčastěji jde právě o nepojištěná vozidla a dále újmy na zdraví, které způsobil nezjištěný viník nezjištěným vozidlem. A kde bere své finance? Přispívají do něj provozovatelé nepojištěných vozidel přes tzv. příspěvek nepojištěných dle zákona č. 30/2024 Sb.

Nehoda
Zdroj: archiv webu

Dříve měli tuto povinnost společně vlastník a provozovatel vozidla. Od 1.4. 2024 už tato povinnost přechází jen na provozovatele vozidla: “Sankce za neuhrazené povinné ručení je určena denní sazbou. Podle typu vozidla a objemu válců se může vyšplhat až na 93 Kč denně. To je přes 30 tisíc korun ročně – násobně více, než by řidič zaplatil za nejdražší povinné ručení. Peníze putují do garančního fondu ČKP, z něhož se kryjí škody způsobené vozidly bez povinného ručení.”

Dalším zdrojem finanční jsou částky, které ČKP vymůže od osob, které jsou zodpovědné za způsobenou škodu nebo členské příspěvky komerčních pojišťoven.

Garanční fond chrání zodpovědné účastníky provozu před těmi nezodpovědnými.

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018