Zdroj: archiv webu

Havarijní pojištění přehledně

22. 5. 2016

Každý den je plný překvapení a náhod a to samé nás může potkat i na silnicích. I když si často říkáme, že zrovna nám se přece nějaká nehoda s autem nemůže stát, den je občas nevyzpytatelný. Proto se v tomto článku budeme zabývat havarijním pojištěním, které sice není ze zákona povinné, ale dokáže ochránit před nečekanými finančními výdaji. Mezi nejčastější škody patří nejenom havárie, ale i odcizení auta, vandalismus nebo řádění přírodních živlů. Nadále vás tedy podrobněji seznamujeme se 6 nejčastějšími otázkami ohledně havarijního pojištění a malou radou nakonec.

Před jakými riziky vás havarijní pojištění ochrání?
Pojištění pomáhá eliminovat v první řadě nehody, které jsme si zavinili buď sami, anebo nám škodu způsobila jiná osoba, například na zaparkovaném vozidle. V druhé řadě jsou rizika spojena s živelnými škodami, jako je, krupobití, povodně nebo vichřice. Ještě větším strašákem jsou zloději. Podle individuálních potřeb řidiče je možné nadále sjednat k havarijnímu pojištění také další připojištění skel, střetu se zvěří, pojištění zavazadel a dalších.

Dá se pojistit každé vozidlo?
Ano, problémem není uzavřít havarijní pojištění ani pro starší vozy.

Co ovlivňuje cenu havarijního pojištění?
Při stanovení ceny pojišťovny vycházejí z četnosti škod a jejich výše pro konkrétní region. Zvýhodněni jsou proto řidiči z menších měst a obcí a ti, kteří jezdí bez nehod. Cenu pojištění také ovlivňuje výše spoluúčasti řidiče na způsobené škodě. A cena se dále odvíjí od ceny vozidla, jeho stáří, značky či typu vozidla, jeho zabezpečení.

Kdy je nutné k nehodě volat policii?
Účastníci dopravní nehody jsou povinni volat policii v případě, že došlo ke zranění, úmrtí, škodě nad 100 000 Kč nebo k poškození majetku třetí osoby. Pokud si řidič není jist výší škody, je pro jistotu lepší policisty přivolat.

Jak efektivně využívat asistenční služby?
Sjednáním pojištění u většiny pojišťoven také automaticky získáte základní balíček asistenčních služeb. Asistence jsou vám k dispozici 24/7, tedy neustále a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Obrátit se můžete například na Linku pomoci řidičům 1224, kde vás operátor linky přepojí podle pojišťovny nebo registrační značky na příslušnou smluvní asistenční společnost pojišťovny, která nadále vše potřebné okamžitě zajistí.

Jak postupovat při nehodě v zahraničí?
Při nehodě v zahraničí se postupuje stejně jako v České republice, protože asistenční služby mívají ve většině zemí partnery, kteří jsou vám schopni také rychle pomoci. Nutnost přivolání policie se vždy řídí zákonem dané země, ale v případě nějakých nejasností je lepší policii přivolat. Pozor si dávejte u podpisu policejního protokolu o nehodě. Nejprve si vše pozorně přečtěte a  přesvědčte se, že plně souhlasíte s jeho zněním. Můžete tam klidně uvést i své vlastní vyjádření o nehodě (v češtině). Mějte na paměti, že v případě výslechu má cizinec vždy právo na tlumočníka. Doporučeno je zaznamenat do protokolu maximum dostupných informací:  poznávací značku, VIN kód, značku a typ vozidel, jména, příjmení a bydliště řidičů, údaje o pojištění (číslo a platnost zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojišťovny) a  jména a adresy případných svědků. Pokud jste policii nevolali, tak sepište s dalšími účastníky nehody  společný záznam o nehodě (tzv. Euro protokol), který musí být všemi účastníky podepsán. V neposlední řadě je doporučeno nafotit si nehodu na svůj mobilní telefon.

Na co si dát pozor před uzavřením pojistky?
Nejprve se pořádně zamyslete nad riziky, která vás mohou denně potkat a která právě tímto pojištěním lze eliminovat. Například pokud se častěji pohybujete na okresních silnicích, vyplatí se připojistit škody způsobené střetem se zvěří. Při sjednávání pojištění vždy zvažujte rozsah a nabídku poskytovaných služeb v závislosti na ceně pojištění. Při porovnávání nabídek od různých pojišťoven kontrolujte, zda zahrnují stejná rizika, připojištění, rozsah asistenčních služeb atd. Určete si dostatečné limity pojistného plnění, abyste se zbytečně nevystavovali riziku podpojištění. A v poslední řadě se dobře seznamte s pojistnými podmínkami a v případě, že něčemu nerozumíte, zeptejte se na to ještě před podpisem smlouvy.

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018